Praktyka czyni mistrza

Sama teoria nie może być poparta efektami oraz dobrymi wynikami. Tak naprawdę praktyka jest tutaj tym, na co powinniśmy stawiać. To jest ważne w każdej dziedzinie. Oznacza to, że nawet przy naukach humanistycznych taka praktyka powinna mieć miejsce. Teoria na początku jest ważniejsza. Jednak po zapoznaniu wszelkich zasad przechodzimy do praktyki, która czyni mistrza. Stajemy się specjalistami w danej dziedzinie. Gdy wszystko wiemy o takich zasadach umiemy rozwiązać nawet to najtrudniejsze zadanie. To wszystko, co można w tej chwili znaleźć w takim zagadnieniu. Praktyka pokazuje nam pewne podejście oraz to, jak trzeba obchodzić się z daną nauką. Bardzo często nasz umysł będzie wystawiony na próbę. To nie jest wcale takie łatwe, jak nam się wydaje, gdyż wtedy egzaminowane są nasze umiejętności. Praktyka pokazuje wszelkie brak i dlatego jest ona taka dobra zarówno dla ucznia, jak i dla nauczyciela, który wie, na co musi kłaść nacisk przy każdym uczniu, aby on mógł poprawić swoje wyniki i potwierdzić tezę, że praktyka jest tu najważniejsza. Ciężka praca jednak nie ominie osób, które mają braki zarówno w praktyce, jak i teorii. Tu trzeba zaczynać wszystko od początku. Uczeń nie może pozwolić sobie na zaległości.

Both comments and pings are currently closed.
This theme is sponsored by