Cierpliwość i sumienność

Cierpliwość nauczyciela jest wymagana. Wtedy dana osoba nie traci humoru i umie dobrze podejść do swojego ucznia. Nie można nauczać krzykiem lub nerwami. To nie byłoby dobre. Wtedy uczeń nie skupia się na zadaniu, tylko na naszej osobie. Nauczyciel musi tego unikać. Dlatego on z uśmiechem na twarzy przekazuje kolejne pokłady wiedzy, aby móc później egzekwować je z czystym sumieniem od swoich studentów. Na tym polega nauczanie. Cierpliwość do osób, które nie są tak bystre i tak szybko nie pojmują pewnych zależności także jest konieczna. Tylko wtedy udaje się nam dobrze podejść do tego typu struktur i nauczyć nawet te gorzej uczące się osoby tego, czego potrzeba w danej chwili. Sumienność nauczyciela także obowiązuje. Tu jednak uczeń bardziej potrzebuje takiej cechy. Sumienność dotyczy odrabiania prac domowych oraz uczenia się na zadane tematy. Tylko wtedy uda się nam pozyskać dobrą ocenę i tym samym zachować nieco teorii na życie dorosłe, które także zweryfikuje to , co my umiemy oraz to, jak my podchodzimy do wykorzystania nauki w naszym dorosłym życiu. Przydaje się to i wtedy dopiero docenimy starania szkoły oraz uczelni , która nas wykształciła. Sami przyznamy, że się to opłacało.

Both comments and pings are currently closed.
This theme is sponsored by