Braki w uczeniu

Braki widać od razu w ocenach oraz w tym, co umie dana osoba. Niestety, ale to nie napawa nas optymizmem. Czeka nas długa i mozolna praca, która polega na zapełnieniu takich braków wiedzą. Trzeba to wykonać i dobrze podejść do takiego zadania, gdyż tylko wtedy uda się nam posiąść wiedzę na zadowalającym nas poziomie. Taka wiedza i nauka pozwala także na lepszą przyszłość i lepszą pracę. Dlatego uczniowie powinni zdawać sobie z tego sprawę. Owszem, młodość bardzo często pędzi do przodu i nie zważa na pewne przyszłościowe elementy. Jednak one prędzej, czy też później nas dopadną. Dlatego warto jest się na to wszystko przygotować i warto jest pokazać, że dla nas takie braki nie istnieją. Wyniki testów lub nawet nasze oceny mogą temu dobrze świadczyć. Mogą także być ukazaniem, że nie uczymy się zbyt dobrze. Wtedy jest problem ze znalezieniem studiów, które by nas przyjęły. Uczelnie nie chcą inwestować w osoby, które nie uczą się zbyt dobrze i w takie osoby , które nie mają tak dobrego podejścia do nauki. Tu nie chodzi o możliwości , ale o chęci i determinację. Czym więcej się uczymy tym więcej umiemy i tym samym nasze wyniki są lepsze. To działa także w drugą stronę i to jest ten gorszy scenariusz.

Both comments and pings are currently closed.
This theme is sponsored by